logo

Søk

Du er her

 • > Fagseminar: Løser NTP framtidens transportutfordringer?

Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Fagseminar: Løser NTP framtidens transportutfordringer?

Sted: Forskningsparken, CIENS Forum 
Tid: Tirsdag 2.mai 13.00 – 17.00 + mingling

I april la regjeringen fram Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018 – 2029. Løser planen fremtidens transportutfordringer? OFV og TØI inviterer til seminar med foredrag og politisk debatt. Samferdselsministeren kommer, og det håper vi du gjør også! 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterer NTP, deretter blir det kommentarer, debatt og mingling.

Nasjonal transportplan er ett av vårens viktigste dokumenter fra regjeringen. Og for første gang dekker planen en 12-årsperiode, mot åtte år tidligere. At planen strekker seg over en så lang periode, kan innebære større usikkerhet knyttet til gjennomføringen av prosjektene som ligger lengst ut i planperioden. Blant annet fordi det vil være to Stortingsvalg i løpet av perioden.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer for å presentere NTP, og vil snakke om regjeringens strategi for å løse framtidens transportutfordringer. Han vil også svare på spørsmål knyttet til NTP.

NTP med svenske øyne
Direktør Gunnar Lindberg i Transportøkonomisk institutt (TØI) tar for seg NTP sett med svenske øyne. Videre blir det forskerblikk på andre sider av NTP.

Organisasjonene mener
Før den politiske debatten, vil organisasjonene Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), Trygg Trafikk, Bilimportørenes Landsforening (BIL), Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Virke presentere sine synspunkter på NTP slik den er lagt fram før den skal til endelig behandling i Stortinget før sommeren.

Politisk debatt
Seminaret avsluttes med en politisk debatt der stortingspolitikere diskuterer NTP. Etter dette blir det servering og mingling, med gode muligheter til å diskutere videre med seminardeltakere og innlendere. Seminaret vil  gi viktige innspill til hvilke problemstillinger i relasjon til NTP som det trengs forskning på i årene som kommer - og inspirasjon til søknader til transportforskningsprogrammet Transport 2025 i Norges forskningsråd.

Du kan melde deg på seminaret her.  

Foreløpig program: 

Kl. 13.00 Velkommen

 • Strategi for å løse framtidens transportutfordringer - presentasjon av NTP (+ spørsmål)
  v/statsråd Ketil Solvik-Olsen

 • NTP sett med svenske øyne
  v/ direktør Gunnar Lindberg, TØI

 • Bompenger, veiprising og andre finansieringsmåter.
  v/ professor Svein Braathen, Høgskolen i Molde

 • Godssatsinger i NTP - vil det redusere klimagassutslippene og flytte gods fra veg til sjø og bane?
  v/ forskningsleder Inger Beate Hovi

Kl. 15.00 Pause

Kl. 15.20 Terningkast for NTP.  Moderatorer: Harald Aas (TØI) og Karin Yrvin (OFV)
Deltakere:

 • Øyvind Solberg Thorsen, Opplysningsrådet for Veitrafikken
 • Jan Johansen , Trygg Trafikk
 • Erik Andresen, BIL
 • Geir A. Mo, NLF
 • Morten Sandberg, Virke


Kl. 16.10 Politikerdebatt
Deltakere:

 • Nils Aaage Jegstad (H)
 • Kari Elisabeth Kaski (SV)
 • Ola Elvestuen, (V)
 • Ivar Odnes (SP)
 • MDG


Kl. 16.50 Mingling/diskusjon/servering

18.00 Slutt

Velkommen!  

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS