Du er her

Voksende marked for gjenvinning av elbilbatterier

Mange elbilbatterier blir tilgjengelige for gjenbruk i Norge allerede fra 2025. Dette skyldes at Norge har vært tidlig ute med elektrifisering av bilparken.

I EU vil gjenbruk av elbilbatterier først ta av etter 2030. De påfølgende 10-15 årene vil EU og EFTA-landene utenfor Norge resirkulere 10 til 20 ganger mer elbilbatterier enn Norge. Dette er konklusjonen i en ny TØI-rapport.

Norge har et ambisiøst mål om å kun selge nullutslipps personbiler, lette kommersielle kjøretøyer og bybusser fra 2025. Fra 2030 gjelder målet også de største kommersielle kjøretøyene, 50% av lastebilene og 75% av bussene. I EU skal CO2-utslipp fra nye biler reduseres med henholdsvis 15 og 20 prosent i 2025 og 2030 fra 2020-nivå. EUs CO2-krav og ny teknologi, særlig utviklingen av Li-Ion batteriet med stadig høyere energitetthet og lavere kostnader, gjør det mulig å produsere batterielektriske kjøretøyer i alle segmenter.

Volumene av installerte batterier og batterier som blir tilgjengelig for gjenbruk eller resirkulering i EU og EFTA-land utenom Norge vil samlet sett kunne utgjøre om lag to ganger de norske volumene i 2025, og fire ganger de norske volumene i 2030. Deretter vil volumene vokse mye raskere i andre land enn i Norge.

Dersom vi når målet om bare å selge nullutslippspersonbiler etter 2025 vil Norge kunne stå for om lag 8% av de totale Europeiske elbilsalgsvolumene i 2025, og under 4% i 2030. Dermed vil det i løpet av perioden 2035-2040 kunne bli ca. 10 ganger høyere gjenbruks/resirkuleringsvolumer tilgjengelig i EU enn i Norge, og 20 ganger så høye volumer fem år senere.

Rapporten ble skrevet som en del av BATMAN Innovation Action-prosjektet som er finansiert av Norges forskningsråd (BATMAN - 299334) og prosjektpartnerne.

Rapport: Fra markedsopptak til vraking. Li-Ion batteriers vei gjennom vegtransportsektoren. TØI report 1756/2020. Forfattere: Erik Figenbaum, Rebecca Jayne Thorne, Astrid Helene Amundsen, Daniel Ruben, Pinchasik, Lasse Fridstrøm

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 61 til 64 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger