Du er her

Transportkunnskap inn i Energi21-styret for første gang

Erik Figenbaum, forskningsleder for miljø og klima på TØI, er oppnevnt til styret i Energi21.  

Energi21, som er etablert av Olje- og energidepartementet, er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi.

Hovedfunksjonen til Energi21 er å bidra med strategiske råd og anbefalinger til myndighetene om forskning, utvikling, og demonstrasjonsaktiviteter rettet mot utvikling av ny klimavennlig stasjonær energiteknologi. Energi21 sitt mandat endres nå til også å omfatte energiteknologier i transportsektoren

Erik Figenbaum har kunnskap om energiteknologier som kan tas i bruk i transportsektoren, og hvordan disse teknologiene effektivt kan tas i bruk i samfunnet. Det er første gang representant fra transportsektoren er representert i styret.

Olje- og energidepartementet legger strategien til grunn i styringen av departementets bevilgninger til forskning, utvikling og demonstrasjon på energiområdet.

Erik har tidligere arbeidet med utredninger og politikkutforming på transportområdet i Vegdirektoratet og Miljødirektoratet, bl.a. i Klimakurutredningen fra 2010. Han var med på å definere mandatet for Transnova og har sittet Transnovas fagråd, i Hydrogenrådet og i ressursgruppen for elektrifisering av veitransporten. Erik har også jobbet med elbilteknologi i Think. Figenbaum er sivilingeniør i elkraftteknikk fra NTH/NTNU fra 1988.

På TØI er vi stolte av Erik Figenbaum og ønsker han lykke til med arbeidet!

Her kan du lese om hvilke andre personer som sitter i styret

Her kan du lese mer om Energi21

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 61 til 64 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger