logo

Søk

Du er her

Optimistiske til elektromobilitet

Nasjonale og lokale samferdselsmyndigheter, bilbransjen og organisasjoner innen elektromobilitet er optimistiske til framtida for elbiler i Norge, gitt at insentivene opprettholdes.

Det viser en rapport fra TØI om aktørenes perspektiver på elektromobilitet i Norge i fremtiden. TØI har gjennomført intervjuer og møter med representanter fra myndigheter, bilbransjen og en rekke organisasjoner.

De fleste aktørene vurderer en kombinasjon av mindre reising, mer kollektivtransport og nullutslippsbiler som løsningen på målene om reduksjon av utslipp av klimagasser fra veitransport. Nesten alle er positive til den offisielle elbilpolitikken. Aktørene innser likevel at det trengs flere virkemidler for ladbare hybridbiler for å nå klimamålet om å redusere gjennomsnittlig utslipp av klimagasser fra nye personbiler til 85g/km innen 2020, mens elbilinsentivene på lengre sikt må trappes ned eller legges om.

Det pekes på at det nå er viktig med flere ladestasjoner for boliger uten privat parkering og hurtiglading langs hovedveiene mellom de største byene. Aktørenes vurderinger stemmer godt overens med brukernes, slik disse er fremkommet i andre studier.

Rapporten er en del av Electromobility+ prosjektet COMPETT, Competitive Electric Town Transport, med formålet å undersøke hvordan elbiler kan tas i bruk i større grad. I forbindelse med prosjektet vil det arrangeres en stor konferanse om elbiler 11.-12. juni. Les mer om konferansen her.

Framtidig elektromobilitet i Norge – aktørenes perspektiver. TØI rapport 1385/2014. Forfattere: Terje Assum, Marika Kolbenstvedt og Erik Figenbaum

 • Avgiftsomlegging kan nå målet om lavere CO2-utslipp fra nye biler

  Ved å legge om engangsavgiften på nye biler kan Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler solgt i 2020 til 85g/km nås.

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 51 til 60 av totalt 60 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas