logo

Søk

Du er her

Norske kommuner er fornøyde med elbilene sine

En ny studie undersøker hva som fremmer og hemmer bruk av elbiler i kommunal sektor.

For at norske kommuner skal bidra med sin del til å redusere nasjonale klimagassutslipp er ett viktig tiltak at de skifter ut sine biler som går på fossilt drivstoff med elbiler.

I en ny studie undersøkes det hva som fremmer og hemmer bruk av elbiler i kommunal sektor i 14 kommuner i region Innlandet (Hedmark og Oppland), samt hva slags erfaringer disse kommunene har med sine elbiler.

De siste årene har elbilene fått vesentlig økt rekkevidde og bedre komfort. Videre kan elbiler dekke de fleste daglige kjørebehov. Det finnes mye kunnskap om hva som har fremmet investeringer i elbiler i Norge generelt, men vi vet lite om hvordan norske kommuner har investert i elbiler til sine ansatte og hva slags erfaringer de har gjort seg.

Drivkrefter

Undersøkelsene viser at drivkrefter for anskaffelse av elbiler har vært politiske signaler, at elbiler lønner seg økonomisk, elbilenes økte rekkevidde og standard, og at ildsjeler har arbeidet for kommunale elbiler.

Barrierer

Viktige barrierer er behov for biler med firehjulstrekk, redsel for at rekkevidden ikke er tilstrekkelig, begrenset kunnskap om elbiler, og strukturelle forhold slik som lengden på eksisterende leasingavtaler.

De fleste kommunale tjenestene kan egne seg for elbilbruk, for eksempel hjemmetjenesten, IT-tjenesten og vaktmestertjenesten. Kommunene har generelt positive erfaringer med elbilene sine: De er komfortable, økonomisk fordelaktige og lettkjørte. Mange norske kommuner kommer til å øke sin elbilandel i årene fremover.

Region Innlandet (Hedmark og Oppland) er en spesielt interessant region fordi den inkluderer både tettbygde og spredtbygde kommuner. Kommunene i regionen har ofte store avstander, vanskelige kjøreforhold, spesielt om vinteren, og områder med veldig ulendt terreng. Hvis det fungerer godt med elbiler i de kommunale tjenestene i disse kommunene, så er elbiler sannsynligvis godt egnet for kommunal bruk i andre norske kommuner også.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Hele rapporten: En grønn drøm: kommunale biler som går på strøm Elbiler i region Innlandet: drivkrefter, barrierer og erfaringer. TØI-rapport: 1656/2018Forfatter: Inga Margrete Ydersbond

  • Skal finne de grønne transportløsningene

    TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

  • Mangel på møteplasser

    Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

  • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

    Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 61 til 63 av totalt 63 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger