logo

Søk

Du er her

Elsykler på frammarsj

Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

El-sykler kommer i mange ulike modeller og er på  frammarsj i Norge. Men vi ligger langt bak Sveits hvor omkring 20 prosent av nybilsalget nå er elsykler.

Dette går fram av en ny artikkel på nettstedet Tiltakskatalog.no. Nettstedet beskriver ulike tiltak for å redusere miljøbelastningene fra vegtrafikken og redigeres av Transportøkonomisk institutt (TØI).

El-syklene er på frammarsj også i Norge, men vi ligger langt etter et land som Sveits hvor omkring 20 prosent av alle nye sykler nå er el-sykler. Dette skyldes ikke minst aktiv markedsføring fra organisasjonen NewRide.

I Nederland utgjør elsykler 17 prosent av alle nye sykler. Tallet for Tyskland er 12 prosent.

I flate Nederland er motvind et viktig argument for å kjøpe elsykkel. I Norge er motbakker kanskje det viktigste argumentet.

En norsk undersøkelse viser at folk som bor i områder hvor høydedifferansen til sentrum er over 50 meter foretar 40-50 prosent færre sykkelturer enn de som bor i områder hvor høydedifferansen er under 15 meter.

Men det kan også være andre årsaker til at elsykler nå er på frammarsj, som at det øker rekkevidden, at man kan sykle til jobb i vanlig tøy uten å bli svett etc.

En el-sykkel koster fra 10.000 til 35.000 kroner. Transportøkonomisk institutt har i 2013 startet et eget forskningsprosjekt som skal undersøke hvordan el-sykler kan bidra til at flere velger å sykle på daglige reiser.

Les mer om el-sykler i Tiltakskatalog.no

 • Avgiftsomlegging kan nå målet om lavere CO2-utslipp fra nye biler

  Ved å legge om engangsavgiften på nye biler kan Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler solgt i 2020 til 85g/km nås.

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 51 til 60 av totalt 60 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas