logo

Søk

Du er her

Mindre promillekjøring blant motorsyklister

Promillekjøring er mindre utbredt blant motorsyklister enn blant bilførere.

Det viser en ny rapport som presenterer en oppdatert oversikt over risikofaktorer for motorsyklister.

I perioden 2005-2014 var alkohol mindre utbredt blant drepte motorsykkelførere enn blant drepte bilførere (12% vs. 19%). Av alle drepte motorsykkelførerne har 16 prosent vært påvirket av alkohol og/eller andre rusmidler (8% av kun alkohol, 4% av kun andre rusmidler og 4% av alkohol og andre rusmidler). I 44 prosent av dødsulykkene blant motorsykkelførere var høy fart en medvirkende årsak.

Analysen peker også på at: 

  • Motorsyklister har større risiko for ulykker fordi de lettere blir oversett.
  • Motorsyklister er i mindre grad beskyttet mot skader enn personer i andre typer motorkjøretøy.
  • R-sykler (racing replicas) har høyere risiko enn de fleste andre motorsykler, trolig i hovedsak fordi de ofte har førere som er unge og/eller glade i høy fart.
  • Motorvolum eller -effekt har ikke noe sammenheng med ulykkesrisikoen. 
  • Bruk av kjørelys har vist seg å redusere innblandingen i flerpartsulykker i dagslys med omtrent 40 prosent.
  • Bruk av hjelm har vist seg å redusere antall dødelige hodeskader med omtrent 60 prosent, både på motorsykler og på firehjulsmotorsykler.
  • Risikoen for nakkeskader er redusert eller uendret blant motorsyklister som bruker hjelm. 
  • Vernetøy for motorsyklister, især med polstring, har vist seg å beskytte mest mot mindre skader og mot åpne sår, men ikke eller kun i liten grad mot brudd.
  • ABS-bremser på motorsykkel har vist seg å redusere antall personskadeulykker med omtrent 30 prosent.

Rapporten presenterer oppdaterte versjoner av fem kapitler i Trafikksikkerhetshåndboken. Trafikksikkerhetshåndboken er en omfattende oversikt over kunnskap om virkninger av 142 tiltak for økt trafikksikkerhet og oppdateres jevnlig av Transportøkonomisk institutt. Boken er oversatt til syv språk.

Hele rapporten: Motorsykkelsikkerhet. TØI-rapport: 1517/2016. Forfatter: Alena Høye

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger