logo

Søk

Du er her

  • > System og kultur
  • > Utenlandske lastebiler har opptill 2,5 ganger høyere risiko

Utenlandske lastebiler har opptill 2,5 ganger høyere risiko

Utenlandske lastebiler i Norge har om lag 2,5 ganger så høy ulykkesrisiko som norske lastebiler. Det viser tall fra en undersøkelse utført av TØI.

Norske og danske godsbiler har lavest ulykkesrisiko, med 0,32-0,35 personskadeulykker per million kjørte km. Lastebiler fra de gamle EU-landene (EU15) har samlet sett den høyeste ulykkesrisikoen. Lastebiler fra Polen og Baltikum har om lag dobbelt så høy ulykkesrisiko som de norske lastebilene. Danske lastebiler ligger på samme lave risikonivå som norske lastebiler, mens svenske ligger på om lag samme nivå som polske og baltiske lastebiler.

Vi har identifisert to faktorer som kan medvirke til å forklare forskjellen. Det er vinterkjøring, der vi fant at øvrige nasjoner har en større andel ulykker i vinterhalvåret enn kjøretøy fra Skandinavia, og at det ser ut til å være mer krevende å kjøre i noen norske landsdeler (Vest-Norge/Trøndelag /Nord-Norge) for utenlandske sjåfører. Tunge godsbiler fra øvrige land har tre ganger så høy risiko som Skandinaviske godsbiler i Vest-Norge/Trøndelag/Nord-Norge.

Dette er ulykkesrisikoen til lastebiler fra ulike land (personskadeulykker pr million kjørte kilometer):

Norge: 0,32
Sverige: 0,62
Danmark: 0,35
EU 15 unntatt Sverige og Danmark: 0,91
Polen og Baltikum: 0,68
Øvrige EU: 0,59

Undersøkelsen bygger på data fra perioden 2007 – 2012.

Kontaktperson: Forsker Tor-Olav Nævestad, ton@toi.no

Rapport:
Ulykkesrisiko for tunge godsbiler på norske veger: Sammenlikning av norske og utenlandske aktører. TØI rapport 1327/2014. Tor-Olav Nævestad, Inger Beate Hovi, Elise Caspersen, Torkel Bjørnskau

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no