logo

Søk

Du er her

Tryggere lokalsamfunn i Vestfold

Kommuner i Vestfold har hatt nytte av fylkeskommunal støtte i sitt skade- og ulykkesforebyggende arbeid.

Trygge lokalsamfunn (TL) er en metode utviklet for å hjelpe kommuner å sette skadeforebyggende arbeid på agendaen og opprettholde oppmerksomhet over tid. Ulykkeskader er en stor utfordring for folkehelsen. Skader koster mye både i kroner og for den enkelte i form av lidelse og tapt helse.

TØI har evaluert arbeidet som viser at TL-arbeidet og bistand fra Vestfold fylkeskommune har bidratt til et mer systematisk og kunnskapsbasert arbeid med skade- og ulykkesforebygging enn tidligere i de åtte kommunene som har arbeidet med TL-modellen (Larvik, Re, Nøtterøy, Sande, Sandefjord, Andebu, Stokke og Tønsberg). Dette gjelder tverrsektoriell organisering, samarbeid med og aktiv involvering av lokalbefolkningen, oversikt over lokale skadetall og årsaker og evaluering og erfaringsutveksling i etablerte nettverk.

Evalueringen viser at kommunene har hatt nytte av alle virkemidlene som fylkeskommunen har bidratt med og at flere virkemidler trolig er mer effektivt enn kun økonomisk støtte alene.

Evalueringen viser også hvilke virkemidler som bør prioriteres i det videre arbeidet og hvilke arbeidsområder i det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet som har forbedringspotensialer.

Fylkestinget i Vestfold har oppfordret kommuner til å arbeide etter TL-modellen og har tilbudt støtte i form av ulike virkemidler til kommuner siden 2004.

Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold. TØI-rapport 1370/2014. Forfatter: Susanne Nordbakke.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no