logo

Søk

Du er her

TØI styrker kunnskapen om sikkerhet i industri

TØI vokser. PhD i psykologi Vibeke Milch er ansatt på TØI.

Milch kommer fra Institutt for psykologi ved NTNU, hvor hun nylig forsvarte  doktorgradsavhandlingen med tittelen «The influence of interorganizational complexity on safety: safety challenges and opportunities in the petroleum industry».

Avhandlingen tar for seg sikkerhetsutfordringer med stadig mer komplekse organisasjonsformer i petroleumsindustrien, hvor aktiviteter gjerne involverer et stort antall leverandører og underleverandører, og hvordan slik kompleksitet henger sammen med risiko for storulykke.

Hun har bakgrunn i arbeids og organisasjonspsykologi, og har undervist i blant annet organisasjonspsykologi, sosialpsykologi og human factors.

Milch vil være tilknyttet forskningsgruppa Sikkerhet og organisering. Forskningsområdet fremmer bruk av kunnskap, virkemidler og praktisk ekspertise for å analysere og forbedre integrering av sikkerhet og risikostyring i norske transportorganisasjoner og systemer.

TØI har vokst kraftig de siste par årene med mange nyansettelser (og få som slutter). Vi har i dag 106 ansatte.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no