logo

Søk

Du er her

TØI ansetter Siri Hegna Berge

Siri har kunnskap om menneskers holdning og tillit til teknologi i form av chatbots.

Siri er fra Trondheim og har nettopp fullført en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo.

Masteroppgaven hennes «Rise of the Chatbots – Trust in Artificial Intelligence During Extreme Weather Events” handler om menneskers opplevelse av og tillit til chatbot-teknologi* som beslutningsstøtteverktøy ved beredskap under ekstremværhendelser. I et samfunn med økende grad av automatisering og global oppvarming er dette aktuelt for sikkerhetsarbeid, ikke minst i transportsektoren.

Siri har bakgrunn i læringspsykologi og atferdsanalyse fra HiOA (nå OsloMet) og vært forskningsassistent hos SINTEF. Hun har også arbeidserfaring fra Widerøe og fra GreeNudge. I GreeNudge deltok hun i en studie på nudging av spiseatferd ved Nordic Choice hoteller i Skandinavia.

TØI har vokst kraftig de siste par årene med mange nyansettelser (og få som slutter!). Vi har i dag 107 ansatte.  

 

*Chatbot er et dataprogram der brukeren kan samhandle med ved å bruke helt vanlig språk. Stemmeassistenter som stadig blir mer populære er eksempler på chatbots.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no