logo

Søk

Du er her

Bruk av modulvogntog i Norge:

- Ikke grunnlag for å konkludere med økt risiko

Aftenposten skriver 12. oktober at modulvogntog på norske veier gir "kraftig økt risiko for dødsulykker". Det er det ikke grunnlag for å hevde.  

I saken henvises det til en ny TØI-rapport om ulykker med tunge kjøretøy. I rapporten er det gjort betraktninger rundt økende bruk av modulvogntog og hvordan dette påvirker sikkerheten. På den ene siden gir større lasteevne potensielt færre vogntog på veiene, mens økte dimensjoner i vekt og lengde gir andre utfordringer.

Rapporten gir ikke grunnlag for å hevde at risikoen totalt sett øker med modulvogntog, men påpeker at det kan være behov for å stille strengere krav til sikkerheten for at risikoen med bruk av slike kjøretøykombinasjoner ikke skal øke. Dette er også i tråd med konklusjonene fra evalueringen av prøveordningen med modulvogntog i Norge fra 2014.

Kontaktperson: Per Andreas Langeland

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no