logo

Søk

Du er her

  • > System og kultur
  • > Arbeidsrelaterte helseproblemer kan øke risikoen for trafikkulykker

Arbeidsrelaterte helseproblemer kan øke risikoen for trafikkulykker

Arbeidsrelaterte helseproblemer er vanligere blant bussjåfører enn blant mange andre yrkesutøvere og problemene kan være i ferd med å øke. Dette kan innebære en økt risiko for trafikkulykker.

Selv om det er gode grunner til å anta at helseproblemer fører til mindre sikker kjøring, er det gjort lite forskning på sammenhengene mellom arbeidsrelatert helse og sikkerhetsrelatert atferd hos bussjåfører. I rapporten presenteres en modell (”Duty Fitness Model ”) for hvordan dette kan henge sammen.

Modellen antar at sikkerhetsrelatert atferd henger sammen med arbeidsbelastninger gjennom tre ulike aspekter ved det å være skikket til å kjøre: psykofysiologisk stress, søvn (mengde og kvalitet) og helsetilstand.

Analyser av spørreskjemadata fra et utvalg av bussjåfører med typiske helsetilstander gir en viss støtte for modellen.

Analyser viser også at arbeidsbelastninger, søvnproblemer og helseproblemer er hyppigere blant de bussjåførene som jobber skift, og særlig blant de som jobber delte skift.

Videre forskning bør gjennomføres for å teste modellen grundigere, eventuelt ved å følge respondentene over tid.

Rapport:
Health, safety and bus drivers. TØI report 1279/2013. Forfattere: Ross Owen Phillips Torkel Bjørnskau

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no