logo

Søk

Du er her

  • > System og kultur
  • > 15 tiltak som kan redusere risiko for ulykker i land – og sjøbasert transport

15 tiltak som kan redusere risiko for ulykker i land – og sjøbasert transport

Det kan bli færre ulykker i land – og sjøbasert transport dersom arbeidsgiver overvåker og styrer risiko knyttet til trøtthet blant sine ansatte.

Arbeidsrelatert trøtthet er en trussel mot sikker transport, med betydelige miljømessige, økonomiske og helsemessige kostnader. Vi vet alle at søvn hjelper mot trøtthet, men i en ny TØI-rapport beskrives tiltak som arbeidsgivere i land- og sjøbasert transportselskaper kan gjøre for å øke sikkerheten for sine ansatte.

Arbeidsgivere kan ta i bruk opptil 15 typer av tiltak mot trøtthet; tilstrekkelig bemanning, tidsplandesign, tilstrekkelige arbeidspauser, overvåking av faktiske arbeidstimer, optimalisering av arbeidskvalitet, søvnovervåking, helsescreening og behandling, tilrettelegging for restitusjon, identifisering av trøtthetssymptomer før eller under arbeid, begrensning av trøtthet under drift, «performance assistance», og «fatigue-proofing».

Disse tiltakene kan grupperes langs en «risikobane» som begynner med arbeidets egenskaper og slutter med manifestasjon av trøtthet i hendelser og dårlige helseutfall. Slik får man en modell som ledere kan bruke for å overvåke og styre trøtthetsrisikoer.

For å forbedre situasjon ytterligere er det behov for mer kunnskap om effektene av tiltak mot trøtthet, om hva som fremmer bedriftens iverksetting av systemer for overvåking og styring av trøtthetsrisikoer, og om tiltak for å oppmuntre andre aktører i transportkjeden å vurdere trøtthet. Dette er viktig fordi bruk av tiltak for å overvåke og styre risikoene knyttet til trøtthet har potensial til å forbedre velferd og sikkerhet blant alle som må kjøre i arbeid, enten de er yrkessjåfører eller ikke.

Figur: Grupper av tiltak mot trøtthet blant i transportoperatører arrangert langs en risikobane. Etter en innledende risikoanalyse, bør barrierer (i grønt) innføres/opprettes for å minimere sjansen for at arbeidet fører til trøtthetsrelaterte ulykker. Hvordan trøttehet utvikler seg bør overvåkes i hvert trinn langs risikobanen, og brukes til å evaluere og utvikle de foregående barrierene (blå piler). Det spesifikke valget av mottiltak og barriere er avhengig ikke bare av transportens natur, men arbeidsgiverens ressurser, eksisterende tilnærming til sikkerhetsstyring, og omfanget av risikostyring som er påkrevd.

Hele rapporten (engelsk): Tiltak mot trøtthet for bruk i risikostyring. TØI Rapport 1488/2016. Forfattere: Ross Owen Phillips

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no