logo

Søk

Du er her

  • > Reisevaner
  • > Bompengemotstandere er mindre tilfreds med lokaldemokratiet

Bompengemotstandere er mindre tilfreds med lokaldemokratiet

Men sammenhengen er svak, påpeker forskeren bak undersøkelsen.

Mangel på politisk støtte blir oppfattet som en viktig barriere for å iverksette restriktive transporttiltak, som for eksempel bompenger, parkeringsrestriksjoner og andre lokale tiltak.

I en nylig publisert artikkel forsøker forsker Petter Christiansen å undersøke om det er en sammenheng mellom opplevelse av transporttilbudet, herunder nye, restriktive transporttiltak - som gjerne anses som ‘upopulære’ - og opplevelse av lokaldemokratiet og lokalpolitikere generelt.

Det er aktuelt å forstå hvor sterk en slik sammenheng eventuelt er, med tanke på de utfordringer lokale og nasjonale myndigheter har i arbeidet med å kutte klimagassutslipp fra transportsektoren. Det er goså aktuelt med tanke på at bompenger er viktig for å finansiere ny infrastruktur.

Forskeren baserer sine funn på en representativ undersøkelse blant innbyggere i Oslo, Bergen og Trondheim om opplevelse av lokaldemokratiet og syn på et utvalg av transporttiltak. 3072 personer over 18 år deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført i mars 2017.

Personer som er negative til restriktive tiltak innen transportsektoren er gjerne mindre fornøyd med lokalpolitikere og med lokaldemokratiet generelt.

Tidligere forsking har av den grunn fokusert på å forstå variasjoner av politisk støtte for eller imot restriktive tiltak samt undersøkt strategier for å øke støtten til slike, gjerne upopulære, tiltak. Få studier har analysert om det faktisk er sammenheng mellom politisk støtte og restriktive transporttiltak.

Hele artikkelen: Public support of transport policy instruments, perceived transport quality and satisfaction with democracy. What is the relationship? Author: Petter Christiansen, Transportation Research Part A: Policy and Practice, volume 118, December 2018

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no