logo

Søk

Du er her

Behov for økt kapasitet på Gardermoen

Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo lufthavn Gardermoen (OSL).

OSL spiller en avgjørende rolle som knutepunkt i det norske luftfartssystemet. Dette gjelder for innlands- og utenlandsreiser og også for flyfrakt. Med fortsatt trafikkvekst og uendret kapasitet, vil trafikken presses ut til lufthavner syd for Oslo. Prisene for flytrafikk til/fra og via OSL vil øke.

I tillegg vil knutepunktfunksjonen bli ivaretatt av økt transfertrafikk i Bergen og Stavanger og ved økt bruk av utenlandske knutepunkt (Amsterdam, Frankfurt).

Det er særlig nordvestlandet og Nord-Norge som er avhengig av OSL som knutepunkt for videre trafikk. For denne trafikken vil overgangsmulighetene bli dårligere og mer tungvinte.
 

Rapport:
Oslo lufthavns betydning for Norge TØI-rapport 1025/2009.  Forfatter(e): Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas