logo

Søk

Du er her

Statistikk over godstransport på sjø

Statistikk som viser utviklingen av godstransport på sjøen er oppdatert og tilgjengelig elektronisk. 

Stykkgodsskip og konteinerskip, som er skipskategoriene som er i størst konkurranse med lastebiltransport, fraktet i 2019 totalt 25.8 millioner tonn. Det er en nedgang på 7.5 prosent sammenlignet med 2018.

Samlet ble det fraktet 201 millioner tonn på norsk område i 2019. Det er en økning på 2.6 prosent sammenlignet med året før. Av dette var 25 prosent knyttet til innenriksfart (mellom havner på fastlandet). 

Samlet transportarbeid var i 2019 på 118 millioner tonnkilometer, en økning på 1.9 prosent sammenlignet med 2018. 
Tallene inkluderer alle typer skip og varer. Skipskategorien med størst økning målt i antall tonn fraktet var bulkskip med en økning på 2.9 millioner tonn (4.8 prosent), mens man i motsatt ende finner stykkgodsskip som hadde en nedgang på 2.6 millioner tonn (11.5 prosent). 

Rapport:
Transportytelser for godsskip 2010-2019. TØI rapport: 1812/2020. Forfatter: Kjetil Haukås

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas