logo

Søk

Velkommen til Kollektivtransportforum

Vil du være med å utveksle kunnskap og erfaringer om morgendagens kollektivtransport? TØIs Kollektivtransportforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Forumet gir tilgang til oppdatert informasjon om kollektivtransport i Norge og Europa og mulighet for å delta på arrangementer av høy faglig kvalitet.

Velkommen til arbeidsseminar 7. desember om Kollektivtransport og sykkel: samarbeid eller konkurranse?

Kollektivtransport og sykkel - samarbeid eller konkurranse?

Gjennom forumet får du også mulighet til å utveksle kunnskap og ideer med forskere, myndigheter og næringsliv og bygge et faglig nettverk.

Hvorfor medlem?

Forumet gir medlemmene innsikt i hvilke utfordringer sektoren står overfor, og hvordan de kan løses. Hvert år arrangerer vi arbeids­seminarer, årskonferanse og en studietur:

Arbeidsseminarene arrangeres to ganger i året. Her presenteres og drøftes aktuelle forskningsresultater, erfaringer og prosjekter innenfor kollektivtransporten.

Årskonferansen går over to dager. Konferansen er variert med presentasjon av forskning og praktiske utfordringer i ulike deler av sektoren.

Studieturen arrangeres over 3-4 dager på høsten. Målet er å løfte blikket og se på løsninger vi kan lære av.

Nettsidene for forumets medlemmer ligger på TØIs hjemmesider. Her legges det ut informasjon om forumets aktiviteter, referater, presentasjoner og eventuelle bilder fra arbeidsseminarene, studieturene og årskonferansene.

Med på laget?

Kollektivtransportforum er organisert som et spleiselag hvor deltakerne betaler en årlig avgift for å være medlem. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og medlemskap.

 

Kontaktperson

Julie Runde Krogstad

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Tlf: +47 22 57 38 00
Faks: +47 22 60 92 00
Epost: toi@toi.no

 

Nyhetsbrev 
påmelding