logo

Søk

Du er her

Forsker til lunsj:

Hvordan påvirke folk til å sykle mer?

Se opptak av presentasjonen her.

Etter at Corona-pandemien stengte ned landet vårt har flere begynt å sykle. Med overgang til en ny årstid er det vanligvis mange som parkerer sykkelen og går over til andre reisemåter. Men med Corona som fortsatt herjer ber myndighetene reisende om å benytte andre transportmidler enn kollektivtransport. Skal disse unngå å ta bilen blir sykkel (og gange) viktig. I lys av dette er det kanskje viktigere enn noen gang at folk fortsetter å sykle gjennom vinteren.

Forskere ved TØI har gjennom flere store forskningsprosjekt undersøkt ulike tiltak for å fremme mer sykling. Sykkelpiloter er et prosjekt der man har testet ut seks konkrete løsninger. Aslak Fyhri er miljøpsykolog og seniorforsker ved avdeling for sikkerhet og atferd og har i flere år forsket på hva som skal til for at flere skal ta i bruk sykkelen i sine hverdagsreiser. Om kort tid kommer en rapport som presenterer sykkelpiloter og nye tiltak for økt tiltak.

Aslak Fyhri har mer enn 20 års erfaring med å studere menneskets plass i transportsystemet, og har forsket på temaer som forurensning, landskapsoppfattelser og barns trafikksikkerhet. I de siste årene har hans forskningsinteresse vært hva som skal til for at flere skal ta i bruk sykkelen, og hvordan dette skal skje på en trygg måte.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no