Du er her

Forsker til lunsj:

Hvilke megatrender vil påvirke framtidens transportsystemer?

En ny dagsfersk TØI-rapport har sett på hvordan store megatrender vil påvirke framtidens person- og godstransport, særlig i urbane områder, og drive fram radikale innovasjoner i transportsektoren.

I ukens Forsker til lunsj presenterte Ove Langeland presentere de store driverne og viste til noen resultater fra en survey og intervjuer tilknyttet prosjektet DIGIMOB.

Du kan se opptak av seminaret her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger