Du er her

Forsker til lunsj: Eye tracking - slik orienterer syklister seg i trafikken

Tirsdag 22.9 kl. 12:  Forsker til lunsj Forskningsdagene Spesial

Du kan se presentasjonen HER

Ett av mange virkemidler for å få flere til å sykle er vegoppmerking i sykkelfelt og i form av skilt. Men i hvilken grad bidrar skiltene til positiv sykkelopplevelse og hvilken grad til distraksjon? TØI har i samarbeid med Epigram og Bymiljøetaten i Oslo tatt i bruk spennende nye datametoder for å finne svar.

Ole Johansson er sosialpsykolog og jobber som forsker på TØIs avdeling for sikkerhet og atferd.

Seminaret blir tatt opp og lagt ut på toi.no

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger