Du er her

Forsker til lunsj:

Digitalseminar: Fremtidens mobilitet - muligheter og utfordringer

I Forsker til lunsj onsdag 10. juni presenterte forskningsleder Niels Buus Kristensen noen scenarioer for fremtidens mobilitet.

Presentasjonen kan du se HER

Få et innblikk i hva ny teknologi og samfunnsmessige trender vil gi av muligheter og utfordringer for utviklingen av vår fremtidige transportsektor.

Niels Buus Kristensen er forskningsleder ved avdeling for økonomiske analyser på TØI og har særlig interesse for økonomi, miljø & klima, samt transportplanleggning og -regulering. Han er medlem av det danske Klimarådet og har deltatt i en rekke kommisjoner og ekspertutvalg, både i inn- og utland.

Seminaret vil bli filmet og lagt ut på toi.no.

Vi du motta informasjon og nyhetsbrev fra TØI? Meld deg på HER

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger