logo

Søk

Du er her

Forsker til lunsj:

Blir barna tatt hensyn til i fremtidens transportplaner?

Digitalt seminar onsdag 21. oktober kl. 12.

Norge er eneste land i verden som har en egen transportplan for barn. I Forsker til lunsj presenterte Marika Kolbenstvedt aktuelle tiltak for å involvere barn og unge i plan-, by- og trafikkutvikling i Norge, og vi fikk et innblikk i Tiltakskatalog for transport og miljø.

Her kan du se opptak av seminaret

Marika Kolbenstvedt er sosiolog og er redaktør av tiltak.no. Hun har vært forskningssjef på NIBR og TØI, samt kontorsjef hos Barneombudet. Hun har forsket på barns oppvekstmiljø, trafikkens miljøulemper og spredning av elbiler.

Vil du vite me rom Forsker til lunsj eller se tidligere seminarer kan du se her

Webinaret arrangeres i zoom og varer i ca. 20-25 minutter. Arrangementet er gratis. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål via chatten og du kan delta i møteforum etter foredraget.

Alt du må gjøre er å trykke deg inn i zoom og tygge maten din – resten står vi for.

Seminaret filmes og legges ut på toi.no.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no