logo

Søk

 Redigert av Bjørg Langset                                                                    Februar 2020

Vegtrafikken økte med 0,3 prosent i 2019, sammenlignet med 0,2 prosent året før

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen januar 2019 – desember 2019. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

 

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Des

Jan.-des.

All trafikk

0,5

0,1

3,1

-1,1

0,1

-1,4

1,3

-0,2

1,6

0,8

-1,9

0,2

0,3

 Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

 

Passasjertrafikken med fly økte med 1 prosent i januar, med 1 prosent vekst i både innenlandsk og utenlandsk trafikk

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Januar 2020, november 2019 – januar 2020 og februar 2019 – januar 2020.


Type trafikk

Januar 2020
Siste måned

November 2019 –       januar 2020
Siste tre måneder

Februar 2019 – januar 2020
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

           1

 -0,9

 -0,8

Utenlandsk trafikk

           1

  0,9

 1,6

All trafikk

           1

 -0,2

 0,2

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

 

Ingen endring i totalindeksen, men økning med 0,6 i delindeksen for transport i januar

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks januar 2020

111,3

112,6

Endring siste måned

  0,0

  0,6

Endring siste 12 måneder

  1,8

  2,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 = 100.

 

Økning i trafikkarbeidet, men reduksjon i transportarbeidet i 3. kvartal 2019

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 3. kvartal 2019. Endring i forhold til 3. kvartal 2018.

 

3. kvartal 2019

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

 489,3

 4,7

Transportmengde. Mill. tonn.

   60,8

-7,6

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4888,1

-4,6

Tomkjøringsprosent

   29,0

-2,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no