logo

Søk

Februar 2019

Redigert av Eivind Farstad

Nedgang i salg av fossilt drivstoff

Nedgang i salget av bilbensin og autodiesel til sammen på 2,9 prosent i 2018, mens salget til transport gikk ned med 1,5 prosent

Tabell 1. Salg av bilbensin og autodiesel, etter kjøpergruppe. oktober 2018 – desember 2018 og januar 2018 – desember 2018. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste tre måneder

Siste 12 måneder

 

Okt. 2018– des. 2018

Endring %

Jan. 2018– des. 2018

Endring %

Drivstoff, alle kjøpegrupper 1)

1 011

 -4,5

4 112

-2,9

–Bilbensin

248

 -8,8

1 091

-3,0

–Autodiesel

763

 -3,0

3 021

-2,8

Drivstoff, transport1)

910

 -1,4

3 648

-1,5

–Bilbensin

236

 -4,1

1 014

-2,4

–Autodiesel

674

-0,4

2 634

-1,1

1) Bilbensin og autodiesel. Foreløpige tall. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vekst i flytrafikken

Passasjertrafikken med fly økte med 3 prosent i januar, med 3 prosent vekst i både innenlandsk og utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. januar 2019, november 2018 – januar 2019 og februar 2018 – januar 2019.


Type trafikk

Jan 2019
Siste mnd.

Nov 2018 – jan 2019
Siste tre mnd.

Feb 2018 – jan 2019
Siste 12 mnd.

Innenlandsk trafikk

3

 2,3

2,1

Utenlandsk trafikk

3

 4,2

4,1

All trafikk

3

 3,0

3,0

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Svak økning i delindeken for transport

Nedgang med 0,5 i totalindeksen, men økning med 0,1 delindeksen for transport i januar.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 

Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks januar 2019

109,3

109,5

Endring siste måned

-0,5

0,1

Endring siste 12 måneder

3,1

 3,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

Økning i trafikk- og transportarbeidet

Økning i både trafikkarbeidet og transportarbeidet i 3. kvartal 2018.

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 3. kvartal 2018. Endring i forhold til 3. kvartal 2017.

 

3. kvartal 2018

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

467,6

0,3

Transportmengde. Mill. tonn.

65,9

-2,9

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

5121,7

4,8

Tomkjøringsprosent

29,6

1,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no