Erfaringsdeling

Uteoppholdsarealer ved boligbygging i tett by

Hilde Hanson (Vestfold og Telemark fylkeskommune) og Jon Sørseth (Tønsberg kommune) presenterte sine strategier og løsninger for håndtering av krav om uteoppholdsarealer ved boligbygging i tett by, og om hvilke erfaringer de har med praktisering av disse.

Mange byer opplever problemstillinger rundt dette i arbeidet med fortetting og transformasjon i og ved sentrum, og løsningene og erfaringene som ble presentert kan være nyttige for mange. Se gjerne på denne.

Opptak av presentasjonene og selve presentasjonene finnes du her:

Hilde Hanson 

presentasjon   opptak

Jon Sørseth 

presentasjon   opptak

Kontaktperson

Aud Tennøy

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger