Du er her

  • > Forsiden

Utvidet info

Kjære deltaker!

Takk for at du stiller opp i denne spørreundersøkelsen som tar ca 10 minutter.

Når du har svart på alle spørsmålene får du beskjed om at undersøkelsen er avsluttet.

Klikk her for å komme til undersøkelsen.

Dersom du har spørsmål, kontakt:
Merethe D. Leiren, mdl@toi.no eller Nils Fearnley, naf@toi.no

I løpet av våren skal vi gjennomføre en mer omfattende undersøkelse omkring samme tema. Den vil foregå via internett eller ved at du møter/får besøk av en intervjuer for å svare. Send en e-post til naf@toi.no eller ring 22573861 dersom du kan tenke deg å delta. I denne undersøkelsen vil det også loddes ut premier blant deltakerne.

Undersøkelsene utføres på oppdrag fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Takk for hjelpen!


Vennlig hilsen
Transportøkonomisk institutt
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger