logo

Søk

Redigert av Bjørg L. Flotve                                         Desember 2020

Nedgang på 78 prosent i passasjertrafikken på Avinors lufthavner i november, med 69 prosent nedgang i innlandstrafikk og 94 prosent nedgang i utlandstrafikk

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved Avinors lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. November 2020, september 2020 – november 2020 og desember 2019 – november 2020.


Type trafikk

November 2020
Siste måned

September 2020 – november 2020
Siste tre måneder

Desember 2019 – november 2020
Siste 12 måneder

Innlandstrafikk

          -69

-58,6

                  -48,0

Utlandstrafikk

          -94

 -92,4

                  -71,6

All trafikk

          -78

-72,2

     -58,0

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

 

Totalindeksen falt med 0,7 prosent og delindeksen for transport falt med 1,7 prosent i november

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks november 2020

112,4

111,9

Endring siste måned

               -0,7

             -1,7

Endring siste 12 måneder

                0,7

 0,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

 

60 prosent færre passasjerer med Hurtigruten i 3. kvartal 2020 

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2016-2019, 1.- 4. kvartal 2019 og 1.-3. kvartal 2020. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2016

378 742

-1,1

Hele året 2017

380 333

0,4

Hele året 2018

384 226

1,0

Hele året 2019

333 075

-13,3

1. kvartal 2019

74 037

-6,1

2. kvartal 2019

89 322

            -11,7

3. kvartal 2019

105 447

            -22,6

4. kvartal 2019

64 269

-5,4

1. kvartal 2020

49 152

-33,6

2. kvartal 2020

6 534

            -92,7

3. kvartal 2020

42 197

            -60,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå. SSB publiserte korrigerte tall for 2.kv 2020 i desember.

 

Godsmengden i havnene var på 49,8 millioner tonn i 3. kvartal 2020, 11,5 prosent mer enn 3. kvartal 2019.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2016-2019, 1. – 4. kvartal 2019 og 1.-3. kvartal 2020. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2016

181,3

120,5

Hele året 2017

              183,8

           123,4

Hele året 2018

  180,3

           129,2

Hele året 2019

  182,5

           128,9

1. kvartal 2019

44,1

32,2

2. kvartal 2019

46,1

33,1

3. kvartal 2019

44,6

32,2

4. kvartal 2019

47,7

31,3

1. kvartal 2020

50,0

36,9

2. kvartal 2020

47,3

                35,5

3. kvartal 2020

49,8

38,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas