logo

Søk

Redigert av Eivind Farstad

Nedgang med 1,9 prosent i vegtrafikken i november

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen desember 2018 – november 2019. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

 

Des.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Jan.-nov.

All trafikk

-0,6

0,5

0,1

3,1

-1,1

0,1

-1,4

1,3

-0,2

1,6

0,8

-1,9

0,3

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

 

Nedgang i passasjertrafikken på Avinors lufthavner i november, med 5 prosent nedgang i innlandstrafikk og 1 prosent økning i utlandstrafikk

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved Avinors lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. November 2019, september 2019 – november 2019 og desember 2018 – november 2019.


Type trafikk

November 2019
Siste måned

September 2019 – november 2019
Siste tre måneder

Desember 2018 –  november 2019
Siste 12 måneder

Innlandstrafikk

          -5

        -2,1

        -1,3

Utlandstrafikk

          -1

         1,3

         2,2

All trafikk

          -4

        -0,7

        0,1

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

 

Totalindeksen økte med 0,3, mens delindeksen for transport falt med 0,2 i november

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks november 2019

        111,6

    111,8

Endring siste måned

           0,3

      -0,2

Endring siste 12 måneder

           1,6

       1,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

 

23 prosent færre passasjerer med Hurtigruten i 3. kvartal 2019 

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. 1. - 4. kvartal 2018 og 1.-3. kvartal 2019. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2014

352 029

2,6

Hele året 2015

382 927

8,8

Hele året 2016

378 742

-1,1

Hele året 2017

380 333

0,4

Hele året 2018

384 226

1,0

1. kvartal 2018

78 826

20,1

2. kvartal 2018

101 162

-2,9

3. kvartal 2018

136 300

-3,3

4. kvartal 2018

  67 938

-2,5

1. kvartal 2019

74 037

-6,1

2. kvartal 2019

89 322

-11,7

3. kvartal 2019

105 447

-22,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

Godsmengden i havnene var på 44,7 millioner tonn i 3. kvartal 2019, 3 prosent mindre enn 3. kvartal 2018.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017, 1. – 4. kvartal 2018 og 1.-3. kvartal 2019. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2014

179,9

108,5

Hele året 2015

185,0

120,7

Hele året 2016

181,3

120,5

Hele året 2017

183,8

123,4

Hele året 2018

180,3

129,2

1 kvartal 2018

42,1

31,0

2 kvartal 2018

46,2

33,0

3. kvartal 2018

46,1

32,5

4. kvartal 2018

45,8

32,8

1. kvartal 2019

44,0

32,3

2. kvartal 2019

46,1

33,4

3. kvartal 2019

44,7

32,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no