logo

Søk

Desember 2018

Redigert av Eivind Farstad

En liten økning med 0,9 prosent i veitrafikken i oktober

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen november 2017 – oktober 2018. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Jan.-okt.

All trafikk

1,5

-1,0

-0,1

-0,7

-4,7

6,3

0,1

0,5

1,0

0,7

-1,3

0,9

0,3

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Vekst i flytrafikken

Passasjertrafikken med fly økte med 3 prosent i november, med 2 prosent vekst i innenlandsk og 5 prosent i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. November 2018, september 2018 – november 2018 og desember 2017 – november 2018.


Type trafikk

November 2018
Siste måned

September 2018 –  november 2018
Siste tre måneder

Desember 2017 –  november 2018
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

           2

 2,4

2,0

Utenlandsk trafikk

           5

 3,3

4,0

All trafikk

           3

 2,7

2,9

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Økning med 0,5 i totalindeksen og med 0,3 i delindeksen for transport i november

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks november 2018

109,8

109,8

Endring siste måned

0,5

0,3

Endring siste 12 måneder

3,5

 4,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

3 prosent færre passasjerer med Hurtigruten også i 3. kvartal 

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017. 1. - 4. kvartal 2017 og 1.-3. kvartal 2018. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2013

342 968

-22,0

Hele året 2014

352 029

2,6

Hele året 2015

382 927

8,8

Hele året 2016

378 742

-1,1

Hele året 2017

380 333

0,4

1. kvartal 2017

65 608

-4,9

2. kvartal 2017

104 152

2,0

3. kvartal 2017

140 916

-2,7

4. kvartal 2017

69 657

10,9

1. kvartal 2018

78 826

20,1

2. kvartal 2018

101 162

-2,9

3. kvartal 2018

136 300

-3,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Godsmengden i havnene var på 46,1 millioner tonn i 3. kvartal, en økning med 0,6 millioner tonn og 1 prosent fra året før

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017, 1. – 4. kvartal 2017 og 1.-3. kvartal 2018. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2013

184,1

112,9

Hele året 2014

179,9

108,5

Hele året 2015

185,0

120,7

Hele året 2016

181,3

120,5

Hele året 2017

184,1

123,6

1. kvartal 2017

43,3

29,2

2. kvartal 2017

47,5

31,8

3. kvartal 2017

45,5

29,5

4. kvartal 2017

47,5

32,9

1. kvartal 2018

42,1

30,5

2. kvartal 2018

45,4

32,2

3. kvartal 2018

46,1

32,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no