Velkommen til spørreundersøkelse om ulykker på til fots, på sykkel, elsparkesykkel og andre små kjøretøy.

CyWalk er et forskningsprosjekt der vi registrerer hvor og hvordan ulykker til fots på sykkel, elsparkesykkel og andre små kjøretøy skjer.

Svarene dine bidrar til at vi kan gjøre tiltak for å unngå at flere skader seg!

Delta i undersøkelsen her!

Her kan du lese mer om prosjektet

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger