logo

Søk

Du er her

onsdag 23. august 2017

Frokostseminar: Effekter og konsekvenser av tunnelstengninger i Oslo

TØI inviterer til seminar hvor vi presenterer resultater fra BYTRANS-prosjektet.

I seminaret presenteres resultater fra undersøkelser om effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Bryns-, Smestad- og Ganfosstunnelen.

I prosjektet BYTRANS har vi undersøkt effekter og konsekvenser for transportsystemene og trafikantene av at disse tunnelene har fått redusert kapasitet fra fire til to felt. Alle tunnelene har nå fått tilbake full kapasitet, men vi har foreløpig fått analysert data til og med november 2016.

I frokostseminaret vil vi legge mest vekt på erfaringene fra Brynstunnelen. Vi vil også informere om TØIs arbeid med å etablere en datadelingsplattform for trafikkdata. Her finner du rapporten om Brynstunnelen

Tid: 23. august, kl 08:30-10:30

Sted: møterom Faros, Toppsenteret i Forskningsparken, Gaustadalleen 21

Foreløpig agenda

  • Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen
  • Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Smestad- og Granfosstunnelen
  • Evt. forberedte kommentarer
  • TØIs arbeid med datadelingsplattform for trafikkdata

 

Seminaret er gratis og det serveres enkel frokost. Send en e-post (vvi@toi.no) dersom du har meldt deg på, men likevel er forhindret fra å komme.

Meld deg på her

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS