logo

Søk

Du er her

 • > Forsiden
 • > Byutvikling og bytransport

Siste nytt

 • Flexus gir ingen økonomisk gevinst

  Gevinsten ved å innføre det nye billettsystemet FLEXUS for kollektivtransporten i Oslo-området ble i 2002 beregnet til vel 400 millioner kroner over 15 år. En revisjon av lønnsomhetsberegningene utført av Transportøkonomisk institutt, nedjusterer nettoinntekten til minus fem millioner kroner i samme tidsrom.

 • Veiforbindelse til gruve i Engebøfjellet

  Nordic Mining planlegger å starte gruvedrift for å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Trafikken på den smale riksveg 611 på nordsiden av Førdefjorden vil ikke få et slikt omfang at det får direkte miljømessige konsekvenser med hensyn på støy og forurensninger.

 • Få CIENS-ansatte bruker bil til jobb

  Etter at de åtte forskningsinstituttene som utgjør CIENS ble samlokalisert i Forskningsparken på Blindern, har andelen som bruker bil til arbeid gått ned fra 36 prosent til 20 prosent.
   

 • Uklart kommunalt ansvar hemmer kollektivtransporten

  Norske kommuner har et lite og uklart ansvar for kollektivtransporten sammenliknet med Danmark og Sverige hvor dette er en lovpålagt kommunal oppgave.

 • Fylkeskommuner bør styrke kompetansen

  Mangel på kompetanse svekker fylkeskommunenes samordningsfunksjon og muligheter for omprioriteringer i samferdselspolitikken. Dette får økt betydning når fylkeskommunen får ansvar for de øvrige riksveiene og dermed en utvidet rolle på samferdselsområdet.

 • Tromsø 2018: Høye miljøambisjoner, men svak oppfølging

  OL-søknaden Tromsø 2018 fortjener honnør for høye miljøambisjoner. Men søknaden er svak når det gjelder å konkretisere hvordan miljømålene skal oppnås.
Viser fra 79 til 84 av totalt 92 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no