logo

Søk

Redigert av Bjørg L. Flotve                                                                August 2020

Reduksjon på 8,1 prosent i vegtrafikken i årets første syv måneder, men økning på 2 prosent i juli.

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen august 2019 – juli 2020. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

 

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Jan.-juli

All trafikk

-0,2

1,6

0,8

-1,9

0,2

1,9

3,0

-22,1

-24,6

-12,6

-2,2

2,0

-8,1

Vegdirektoratet

 

Nedgang i passasjertrafikken på Avinors lufthavner med 65 prosent i juli, med 38 prosent nedgang i innenlandsk og 88 prosent nedgang i utenlandsk trafikk

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved Avinors lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Juli 2020, mai 2020 – juli 2020 og august 2019 – juli 2020.


Type trafikk

Juli 2020
Siste måned

Mai 2020 – juli 2020
Siste tre måneder

August 2019 – juli 2020
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

          -38

- 63,4

                 - 28,1

Utenlandsk trafikk

          -88

- 93,4

                 - 40,0

All trafikk

          -65

- 77,5

- 33,1

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

 

Totalindeksen økte med 0,7, og delindeksen for transport med 1,5 i juli

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks juli 2020

112,9

118,1

Endring siste måned

               0,7

             1,5

Endring siste 12 måneder

               1,3

 2,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

 

Økning i trafikkarbeidet, men reduksjon i transportarbeidet, 1. kvartal 2020 

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 1. kvartal 2020. Endring i forhold til 1. kvartal 2019.

 

1. kvartal 2020

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

448,4

1,0

Transportmengde. Mill. tonn.

52,9

-4,0

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4546,5

-8,6

Tomkjøringsprosent

29,0

9,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

 

Reduksjon på 21,3 prosent i antall passasjerer i kollektivtrafikken i første kvartal 2020, med færre passasjerer på alle transportformer

Tabell 10. Antall passasjerer reist med kollektivtrafikk etter transportform, i 1000 passasjerer. Endring i prosent i forhold til året før. Prosentfordeling av passasjer etter transportform.  

 

Transportform

Antall passasjerer

(1 000)

Endring i prosent 1 kv. 2019-1 kv. 2020

Prosentfordeling

Alle transportformer

145 810

-21,3

100

 

 

 

 

Buss

90 300

-18,7

62

Båt

1 887

-17,6

1

Sporvei og forstadsbane

36 986

-27,3

25

Jernbane

16 636

-20,4

11

Kilde: Statistisk sentralbyrå, kollektivtransport. Foreløpige tall.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas