logo

Søk

August 2019

Redigert av Eivind Farstad

Salget av bilbensin og autodiesel gikk ned med til sammen på 3,1 prosent i 2. kvartal, mens salget til transport gikk ned med 0,5 prosent

Tabell 1. Salg av bilbensin og autodiesel, etter kjøpergruppe. April 2019 – juni 2019 og juli 2018 – juni 2019. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste tre måneder

 

Siste 12 måneder

 

Apr. 2019– jun. 2019

Endring %

 

Jul. 2018– jun. 2019

Endring %

Drivstoff, alle kjøpegrupper 1)

1014

-3,1

 

4 020

      -3,8

–Bilbensin

278

-4,5

 

1 053

      -6,2

–Autodiesel

736

-2,5

 

2 967

      -2,8

Drivstoff, transport1)

917

-0,5

 

3 607

      -2,0

–Bilbensin

259

-3,4

 

983

      -4,8

–Autodiesel

658

0,6

 

2 624

      -0,9

Kilde:Statistisk sentralbyrå. 1) Bilbensin og autodiesel. Foreløpige tall.

 

Nedgang i passasjertrafikken på Avinors lufthavner med 1 prosent i juli, med 3 prosent nedgang i innenlandsk og 1 prosent økning i utenlandsk trafikk

Tabell 5. Antall passasjerer med ankomst og avgang ved Avinors lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Juli 2019, mai 2019 – juli 2019 og august 2018 – juli 2019.


Type trafikk

Juli 2019
Siste måned

Mai 2019 – juli 2019
Siste tre måneder

August 2018 – juli 2019
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

          -3

-1,9

0,5

Utenlandsk trafikk

           1

 0,3

2,6

All trafikk

          -1

-0,9

1,4

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

 

Totalindeksen økte med 0,7, og delindeksen for transport med 1,6 i juli

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks juli 2019

111,4

115,2

Endring siste måned

0,7

1,6

Endring siste 12 måneder

1,9

3,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 = 100.

 

Økning på 6,1 prosent i antall passasjerer i kollektivtrafikken i første kvartal 2019, og med økning for alle transportformer

Tabell 10. Antall passasjerer reist med kollektivtrafikk etter transportform, i 1000 passasjerer. Endring i prosent i forhold til året før. Prosentfordeling av passasjer etter transportform. 

Transportform

Antall passasjerer (1 000)

Endring i prosent 1 kv. 2018-1 kv. 2019

Prosentfordeling

Alle transportformer

185 208

6,1

100

 

 

 

 

Buss

111 127

5,7

60

Båt

2 290

10,3

1

Sporvei og forstadsbane

50 904

5,5

27

Jernbane

20 887

8,7

11

         

Kilde: Statistisk sentralbyrå, kollektivtransport. Foreløpige tall.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no