logo

Søk

August 2018

Redigert av Eivind Farstad     

Moderat økning i veitrafikken

Vi ser en moderat økning med 0,5 prosent i veitrafikken i juni 2018.

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen juli 2017 – juni 2018. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Jan.-juni

All trafikk

1,2

1,5

-0,3

1,2

1,5

-1,0

-0,1

-0,7

-4,7

6,3

0,1

0,5

0,3

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Kraftig vekst i flytrafikken

Vekst i passasjertrafikken med fly på 4 prosent i juli, med 4 prosent vekst både i innenlandsk og i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Juli 2018, mai 2018 – juli 2018 og august 2017 – juli 2018.


Type trafikk

Juli 2018
Siste måned

Mai 2018 – juli 2018
Siste tre måneder

August 2017 – juli 2018
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

           4

 0,8

2,0

Utenlandsk trafikk

           4

 4,5

3,7

All trafikk

           4

 2,5

2,7

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Delindeksen for transport øker mer enn totalindeksen

Delindeksen for transport økte med 1,4 i juli, og fortsetter å øke mer enn totalindeksen  

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks juli 2018

109,3

111,4

Endring siste måned

0,7

               1,4

Endring siste 12 måneder

3,0

 3,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

Kraftig passasjervekst i kollektivtrafikken

Vi ser en økning på 6 prosent i antall passasjerer i kollektivtrafikken i 2017.

Tabell 10. Antall passasjerer reist med kollektivtrafikk etter transportform, i 1000 passasjerer. Endring i prosent i forhold til året før. Prosentfordeling av passasjer etter transportform.  

Transportform

Antall passasjerer

(1 000)

Endring i prosent 2016-2017

Prosentfordeling

Buss

397 706

7,9

60

Båt

11 538

1,0

2

Sporvei og forstadsbane

181 882

6,5

27

Jernbane

73 561

-1,0

11

Alle transportformer

664 687

6,3

100

Kilde: Statistisk sentralbyrå, kollektivtransport.

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no