logo

Søk

Du er her

Siste nytt

 • Racing-sykler på ulykkestoppen

  Racing-sykler er innblandet i om lag halvparten av alle dødsulykkene med motorsykkel. Økt politikontroll for å få ned hastigheten, kan være et viktig tiltak for å redusere de alvorligste ulykkene. Motorsyklister kontrolleres ikke gjennom dagens system med automatisk trafikk-kontroll (ATK).

 • Evaluering av Jentenes trafikkaksjon

  En evaluering av Jentenes trafikkaksjon finner ikke at aksjonen har endret jentenes holdninger og atferd på noen entydig måte.

 • Unge på lett motorsykkel topper risikostatistikken

  Ungdom i aldersgruppen 16-17 år som kjører lett motorsykkel topper risikostatistikken. Disse har 13 ganger høyere risiko for å bli skadet eller drept i trafikken sammenliknet med gjennomsnittet av mc-førere, og hele 75 ganger høyere risiko pr kilometer enn en gjennomsnittlig bilist.
   

 • 35-55-åringer reagerer raskest i trafikken

  Bilførere i aldersgruppen 35-55 år reagerer raskere på farer i trafikken enn både førere over 65 år og trafikkskoleelever. Dette viser en videobasert test utviklet ved TØI.

 • God sikkerhetskultur kan påvirke sykefraværet

  Virksomheter som har en god sikkerhetskultur har bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær enn virksomheter som har dårlig sikkerhetskultur. Det viser en studie utført ved Transportøkonomisk institutt.

 • Fartsgrensene overskrides

  Unge menn mellom 18 og 25 år er den gruppen som oftest bryter fartsgrensen der hvor det er 30-sone. Menn mellom 25 og 40 år kjører oftest over fartsgrensen på veier med fartsgrense 80 km/t.

Viser fra 43 til 48 av totalt 55 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no