You are here

  • > Hvorfor og hvordan påvirker boliglokaliseringen folks transportatferd i byer med ulik senterstruktur?

Hvorfor og hvordan påvirker boliglokaliseringen folks transportatferd i byer med ulik senterstruktur?

Authors: Petter Næss, Sebastian Peters, Harpa Stefansdottir, Fitwi Wolday, Arvid Strand, Jason Cao, Camilla Ihlebæk, Øystein Engebretsen
Report nr: 19743/2019
Language: English

      

Gaustadalléen 21
0349 Oslo, Norway

Phone: +47 22 57 38 00
E-mail: toi@toi.no