logo

Søk

Redigert av Bjørg Langset                                                                               April 2020

Salget av bilbensin og autodiesel fortsetter å falle, og gikk ned med til sammen på 6,1 prosent i 1. kvartal, mens salget til transport gikk ned med 6,3 prosent.

Tabell 1. Salg av bilbensin og autodiesel, etter kjøpergruppe. Januar 2020 – mars 2020 og april 2019 – mars 2020. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste 3 måneder

 

Siste 12 måneder

 

Jan. 2020– mar. 2020

Endring %

 

Apr. 2019– mar. 2020

Endring %

Drivstoff, alle kjøpegrupper 1)

              873

       -6,1

 

3 897

      -3,8

–Bilbensin

              211

       -6,2

 

1 015

      -4,8

–Autodiesel

              662

       -6,1

 

2 882

      -3,5

Drivstoff, transport1)

              789

       -6,3

 

3 513

      -2,7

–Bilbensin

              200

       -6,5

 

  949

      -4,3

–Autodiesel

              589

       -6,2

 

2 564

      -2,1

1) Bilbensin og autodiesel. Foreløpige tall. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

Med 207.000 biler førstegangsregistrert i 2019 var det 4 prosent færre enn året før.

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i desember 2019 og januar 2019 – desember 2019. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

 

Siste 12 måneder

Kjøretøygruppe

Desember 2019

Endring %

 

Jan. 2019 – des. 2019

Endring %

I alt

15 389

-11

 

207 241

-4

Personbiler

12 009

-12

 

161 807

-7

Busser

125

115

 

2 443

116

Varebiler

2 930

-6

 

36 751

2

Lastebiler

267

1

 

4 680

13

Trekkvogner

58

-55

 

1 560

1

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

 

Reduksjon i passasjertrafikken med fly med 57 prosent i mars, derav 55 prosent nedgang i innenlandsk og 58 prosent nedgang utenlandsk trafik

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Mars 2020, januar 2020 – mars 2020 og april 2019 – mars 2020.


Type trafikk

Mars 2020
Siste måned

Januar 2020 – mars 2020 Siste 3 mnd.

April 2019 – mars 2020
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

          -55

-21

-7

Utenlandsk trafikk

          -58

-21

-3

All trafikk

          -57

-21

-5

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

 

Totalindeksen var uendret mens delindeksen for transport økte med 0,2 i mars.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks mars 2019

111,2

112,5

Endring siste måned

0,0

0,2

Endring siste 12 måneder

0,7

1,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

 

En økning på 1,8 prosent i antall passasjerer i kollektivtrafikken i 2019, med høyest passasjerøkning på jernbane.   

Tabell 10. Antall passasjerer reist med kollektivtrafikk etter transportform, i 1000 passasjerer. Endring i prosent i forhold til året før. Prosentfordeling av passasjer etter transportform. 

Transportform

Antall passasjerer (1 000)

Endring i prosent 2018-2019

Prosentfordeling

Buss

413 918

2,5

59

Båt

11 592

1,0

2

Sporvei og forstadsbane

188 479

-0,2

27

Jernbane

81 300

3,2

12

Alle transportformer

695 289

1,8

100

Kilde: Statistisk sentralbyrå, kollektivtransport. Foreløpige tall.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas