logo

Søk

April 2019

Redigert av Eivind Farstad

Salget av bilbensin og autodiesel fortsetter å falle

Salget av bilbensin og autodiesel gikk ned med til sammen på 6,1 prosent i 1. kvartal, mens salget til transport gikk ned med 4,1 prosent.

Tabell 1. Salg av bilbensin og autodiesel, etter kjøpergruppe. januar 2019 – mars 2019 og april 2018 – mars 2019. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste tre måneder

Siste 12 måneder

 

Jan. 2019– mar. 2019

Endring %

Apr. 2018– mar. 2019

Endring %

Drivstoff, alle kjøpegrupper 1)

              930

 -6,1

4 052

      -3,8

–Bilbensin

225

-10,0

1 066

      -5,5

–Autodiesel

705

 -4,7

2 986

      -3,1

Drivstoff, transport1)

842

 -4,1

3 612

      -2,1

–Bilbensin

214

-9,3

   992

      -4,5

–Autodiesel

628

-2,2

2 620

      -1,2

1) Bilbensin og autodiesel. Foreløpige tall. Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Økning i passasjertrafikken

Fortsatt økning i passasjertrafikken med fly med 5 prosent i mars, derav 9 prosent vekst i innenlandsk og 1 prosent nedgang utenlandsk trafikk

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Mars 2019, januar 2019 – mars 2019 og april 2018 – mars 2019.


Type trafikk

Mars 2019
Siste måned

Januar 2019 – mars 2019 Siste tre måneder

April 2018 –  mars 2019
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

9

 4,1

3,2

Utenlandsk trafikk

-1

 1,8

3,3

All trafikk

5

 3,2

3,3

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Vekst i indeksene

Totalindeksen steg med 0,2, og delindeksen for transport med 0,7 i mars.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks mars 2019

110,4

111,0

Endring siste måned

0,2

0,7

Endring siste 12 måneder

2,9

 3,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

Passasjerøkning på jernbane

En liten nedgang på 0,1 prosent i antall passasjerer i kollektivtrafikken i 2018, men med passasjerøkning på jernbane.   

Tabell 10. Antall passasjerer reist med kollektivtrafikk etter transportform, i 1000 passasjerer. Endring i prosent i forhold til året før. Prosentfordeling av passasjer etter transportform.  

Transportform

Antall passasjerer

(1 000)

Endring i prosent 2017-2018

Prosentfordeling

Buss

393 010

-1,2

59

Båt

11 493

-0,4

2

Sporvei og forstadsbane

180 555

-0,7

27

Jernbane

78 741

7,0

12

Alle transportformer

663 801

-0,1

100

Kilde: Statistisk sentralbyrå, kollektivtransport. Foreløpige tall.

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no