logo

Søk

April 2018

Redigert av Eivind Farstad

Flere førstegangsregistrerte kjøretøy

14 000 biler førstegangsregistrert i januar 2018, som var 1 prosent flere enn året før

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i januar 2018 og februar 2017 – januar 2018. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

Siste 12 måneder

Kjøretøygruppe

Januar 2018

Endring %

Feb. 2017 – jan. 2018

Endring %

I alt

14 141

-18

221 982

1

Personbiler

10 698

-27

179 707

2

Busser

73

11

1 329

-13

Varebiler

2 798

44

35 555

1

Lastebiler

281

-24

4 031

-1

Trekkvogner

158

33

1 298

2

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Nedgang i veitrafikken

Nedgang på 2 prosent i veitrafikken i første kvartal 2018. 

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen april 2018 – mars 2018. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

Jan.-mars

All trafikk

-5,1

2,2

0,7

1,2

1,5

-0,3

1,2

1,5

-1,0

-0,1

-0,7

-4,7

-1,9

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Færre drepte og skadde i vegtrafikken

Fortsatt færre drepte og skadde i vegtrafikken i 1. kvartal 2018.

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2013 - 2017, 1. - 4. kvartal 2017, og 1. kvartal 2018.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2013

6 397

8 297

188

Hele året 2014

5 096

6 917

149

Hele året 2015

4 587

6 225

123

Hele året 2016

4 670

6 620

135

Hele året 2017

4 541

6 362

114

1. kvartal 2017

881

1 158

19

2. kvartal 2017

1 097

1 388

30

3. kvartal 2017

1 375

1 865

29

4. kvartal 2017

1 188

1 951

36

1. kvartal 2018

714

1 192

16

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

Påskeferien førte til endret reisemønster i flytrafikken

Påskeferien, som falt i april i 2017 og i mars 2018, førte til endringer i "normal" flytrafikk: i april ser vi en liten nedgang i passasjertrafikken med fly på 1 prosent i mars, med 7 prosent nedgang i innenlandsk og 8 prosent økning i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Mars 2018, Januar 2018 – mars 2018 og april 2017 – mars 2018.


Type trafikk

Mar. 2018
Siste måned

Jan. 2018 – mar. 2018
Siste tre måneder

Apr. 2017 – mar. 2018
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

          -7

-0,9

1,5

Utenlandsk trafikk

           8

 5,8

3,4

All trafikk

-1

 1,7

2,3

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Ørliten nedgang i delindeksen for transport

Konsumprisindeksen økte med 0,3 i mars, mens delindeksen for transport gikk ned med 0,1.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks mars 2018

107,3

107,2

Endring siste måned

0,3

 -0,1

Endring siste 12 måneder

2,2

 3,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no