logo

Søk

Du er her

Fitwi Wolday

PhD i By- og regionplanlegging
Stilling Forsker
E-post fwo@toi.no
Direkte telefon 99 34 32 93
Avdeling Avdeling for mobilitet
Forskningsområde Byutvikling og bytransport
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no