Du er her

Fridulv Sagberg

Cand.psychol.
Stilling Forsker I
E-post fs@toi.no
Direkte telefon 48 94 44 25
Avdeling Sikkerhet og Atferd
Forskningsområde Sikkerhet og resiliens
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger