logo

Søk

Du er her

Ross Owen Phillips

ph.d. og CPsychol
Stilling Konstituert Forskningsleder
E-post rph@toi.no
Direkte telefon 47 68 33 81
Avdeling Avdeling for sikkerhet og atferd
Forskningsområde Trafikksikkerhet på veg
Atferd og transport
System og kultur
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no