logo

Søk

Du er her

Harald Minken

cand.oecon.
Stilling Forsker II
E-post hm@toi.no
Direkte telefon 95 30 09 44
Avdeling Økonomisk analyser
Forskningsområde Samfunnsøkonomiske analyser
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no