logo

Søk

Du er her

Rasmus Bøgh Holmen

ph.d. in Economics
Stilling Forsker II
E-post rbh@toi.no
Direkte telefon 98 48 00 12
Avdeling Økonomisk analyser
Forskningsområde Næringsøkonomi og godstransport
Samfunnsøkonomiske analyser
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no