logo

Søk

Du er her

Kjetil Haukås

MPhil Economics
Stilling Forsker
E-post kjh@toi.no
Direkte telefon 41 55 02 46
Avdeling Økonomiske analyser
Forskningsområde Næringsøkonomi og godstransport
Samfunnsøkonomiske analyser
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas