Du er her

  • > Transportmodeller på randen : En utforsking av NTM5-modellens anvendelsesområde. (Concept-rapport nr. 41)

Transportmodeller på randen : En utforsking av NTM5-modellens anvendelsesområde. (Concept-rapport nr. 41)

Forfattere: Christian Steinsland, Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 8463/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-93253-36-5
Språk: Norwegian

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger