Du er her

  • > The participation of tourism and outdoor recreation interests in coastal national park management in Norway - a lack of integration?

The participation of tourism and outdoor recreation interests in coastal national park management in Norway - a lack of integration?

Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Knut Bjørn Stokke
Rapportnr: 8637/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-2-9551251-1-3
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger