Du er her

  • > "The missing link" mellom stalige tidligfaseutredninger og planlegging etter plan- og bygningsloven (2008)

"The missing link" mellom stalige tidligfaseutredninger og planlegging etter plan- og bygningsloven (2008)

Forfattere: Arvid Strand, Gro Sandkjær Hanssen
Rapportnr: 8641/2019
ISBN (elektronisk versjon): 9788215030586
Språk: Norwegian

Omstilling til nullutslippssamfunnet, ønske om bedring av folkehelsen og reduksjon av de sosiale forskjellene i helse. Dette var bakteppe for Plan- og bygningsloven fra 2008, som skulle sørge for samordning og avveining av samfunnsinteresser generelt og i arealbruk spesielt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger